شرایط نمره

زبان آموزانی که در امتحان میان ترم حضور نداشته باشند یک دوم امتحان پایان ترم ایشان به عنوان نمره میان ترم در نظر گرفته خواهد شد.

از زبان آموزانی که در جلسه امتحان پایان ترم حضور نداشته باشند امتحان مجدد گرفته نخواهد شد بدین صورت که نصف نمره کلاسی ایشان به عنوان نمره پایان ترم و کل نمره کلاسی برای نمره امتحان شفاهی در نظر گرفته خواهد شد

همچنین به ازای هر جلسه غیبت یک نمره و به ازای هر جلسه تاخیر نیم نمره از نمره کلاسی کسر خواهد شد


scoring system for Family&friend,Topnotch and summit:

class activity=30       midterm=10     final=20       oral=40

scoring system for hey there:

class activity=20        listening=10    midterm=10     final=20    oral=40

scoring system for let's talk:

class activity=30          final=30        oral=40 

امتیاز 5 از 5 | از بین 223 امتیاز دهنده به شرایط نمره ⭐⭐⭐⭐⭐

نظر خود را به اشتراک بگذارید قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند

چطور میتونم کمکتون کنم؟