مقالات گات

1403/03/05

استفاده از قیدها در زبان ...

استفاده از قید ها در زبان اسپانیایی، تع ...

1403/03/03

مدرک زبان اسپانیایی و زم ...

سطح های مهارت زبان CEFR، سطح A2 و A1 زب ...

1403/02/28

چگونه آیلتس تدریس کنیم؟

چگونه آیلتس تدریس کنیم؟، طریقه آموزش آی ...

1403/02/26

حروف صدادار زبان فرانسوی

حروف صدادار زبان فرانسوی، نحوه یادگیری ...

1403/02/17

انتهای ایمیل انگلیسی را ...

طریقه پایان دادن به ایمیل، در انتهای ای ...

1403/02/05

نوشتن و گفتن شماره تلفن ...

گفتن شماره تلفن به زبان انگلیسی، نحوه گ ...

1403/02/02

گرامر have got در زبان ا ...

‏ have got در زبان انگلیسی، Have to در ...

1403/01/21

تاثیر و نقش فرهنگ در یاد ...

فرهنگ و زبان، نقش فرهنگ در یادگیری زبان ...

1403/01/02

کدام آموزشگاه را برای یا ...

ویژگی های آموزشگاه زبان خوب،آموزشگاه زب ...

پشتیبانی در واتساپ