مقالات گات

1400/06/22

تقویت دایره واژگان زبان ...

یک واژه نامه شخصی داشته باشید،هر کلمه ج ...

1400/06/17

آموزشگاه زبان خوب چه خصو ...

ویژگی آموزشگاه زبان خوب،موقعیت مکانی من ...

1400/06/10

مهارت هایی برای سخنرانی ...

تقویت زبان انگلیسی برای سخنرانی،روش های ...

1400/06/03

چگونه به زبان انگلیسی فک ...

معنای انگلیسی فکر کردن چیست،کلماتی که ک ...

1400/05/24

چگونه به راحتی یک متن ان ...

در نوشتن متن انگلیسی چه مواردی به شما ک ...

1400/05/17

وب سایت های رایگان آموزش ...

وبسایت BBC Learning English برای آموزش ...

1400/05/02

نرم افزارهای رایگان برای ...

نرم افزار دولینگو DUOLINGO،نرم افزار مم ...

1400/04/29

تلفظ صحیح در زبان انگلیسی

صدای خود را ضبط کرده و آن را گوش دهید،ت ...

1400/06/13

قوانین عجیب کشور کره شما ...

قوانین عجیب کشور کره شمالی،در کره شمالی ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9