تماس با گات

پیشنهادی برای گات دارید؟

در صورتی که برای روند خدمات رسانی به زبان آموزان پیشنهاد مثبتی و یا انتقاد سازنده ای دارید،
مدیریت مجموعه به شدت استقبال گرمی نسبت به ایم موضوع را دارد و صمیمانه از شما میخواهیم که با مدیریت در میان بگذارید

image
پشتیبانی در واتساپ