مقالات گات

1400/07/08

زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایتالیایی،پکیج های آموزشی ...

1400/07/08

زبان فرانسوی

آموزش زبان فرانسوی،آموزشگاه زبان فرانسو ...

1400/06/22

تقویت دایره واژگان زبان ...

یک واژه نامه شخصی داشته باشید،هر کلمه ج ...

1400/06/17

آموزشگاه زبان خوب چه خصو ...

ویژگی آموزشگاه زبان خوب،موقعیت مکانی من ...

1400/06/10

مهارت هایی برای سخنرانی ...

تقویت زبان انگلیسی برای سخنرانی،روش های ...

1400/06/03

چگونه به زبان انگلیسی فک ...

معنای انگلیسی فکر کردن چیست،کلماتی که ک ...

1400/10/25

چگونه به راحتی یک متن ان ...

در نوشتن متن انگلیسی چه مواردی به شما ک ...

1400/05/17

وب سایت های رایگان آموزش ...

وبسایت BBC Learning English برای آموزش ...

1400/05/02

نرم افزارهای رایگان برای ...

نرم افزار دولینگو DUOLINGO،نرم افزار مم ...

7 8 9 10 11 12 13 14 15