ماضی بعید در زبان انگلیسی

  • خانه
  • ماضی بعید در زبان انگلیسی

تعریف ماضی بعید در زبان انگلیسی

گاهی اوقات فعل ها، هنگام نشان دادن چارچوب های زمانی گیج کننده می شوند، اما زمان ماضی بعید یا pluperfect این گونه نیست و وضوح بیشتری دارد. این زمان چیزهایی را نشان می دهد که در گذشته در یک زمان خاص اتفاق افتاده است. این زمان مطمئن می کند که مخاطب دقیقا متوجه شده که چه اتفاقی در چه زمانی رخ داده است. از طریق ترکیب “to have”با شکل سوم فعل اصلی، می توانید ماضی بعید را ایجاد کنید. معمولا این زمان با “already” در جمله ظاهر می گردد.

 

ماضی بعید در زبان انگلیسی

 

شکل فعل با زمان ماضی بعید

* در همه فرمول ها منظور از V3 همان شکل سوم فعل است (از نوع بی قاعده)
* در همه فرمول ها منظور از Ved همان شکل سوم فعل است (از نوع با قاعده)
* ماضی یعنی گذشته- بهتر است فارسی را پاس بداریم و بجای کلمه ماضی از کلمه گذشته استفاده کنیم


انواع    روش ساخت ماضی بعید:


شکل مثبت (خبری)    Had + Ved
.I had worked yesterday before it happened


شکل سوالی    Had + subject + Ved/V3
?Had you worked before the incident


شکل منفی    Had + not +Ved/V3
.I had not worked recently. Then they scheduled too many hours


فرمول نوشتن ماضی بعید به این گونه است:


had +  یا همان شکل سوم past participle

 


در بیشتر شرایط، ماضی بعید از طریق اضافه کردن –ed یا –d به آخر فعل ها ایجاد می شود، اما بسیاری از افعال بی قاعده هم در انگلیسی وجود دارند.


 .If I had talked to her before she left, we may not be in this situation 

اگر قبل از این که برود، باهاش حرف زده بودم، تو این شرایط قرار نمی گرفتیم


.After my recital, I saw my parents had taken a lot of pictures 

بعد از روخوانی، متوجه شدم که خانوادم کلی از من عکس گرفته بودند


.When the chaos settled, we noticed the man had stolen a hundred dollars from the register 

زمانی که هرج و مرج خوابید، متوجه شدیم که مرد صد ها دلار از ثبت نام کننده دزدیده بود

 

استفاده از ماضی بعید به طور صحیح 

* زمان ماضی بعید را همچنین pluperfect هم می نامند.
* فرمول ماضی بعید، had + شکل سوم فعل است.
* منفی ماضی بعید از طریق فرمول had + not + شکل سوم فعل ایجاد می شود.
* اگر قرار نیست ترتیبی از وقایع را شرح دهید، از استفاده از این زمان خودداری کنید.
* زمان ماضی بعید با وضوح بیشتر به چارچوب زمانی حال ساده شباهت دارد.
* هنگام توضیح دادن یک اتفاق یا پدیده در گذشته که قبل از چیز دیگری رخ داده است، از ماضی بعید استفاده کنید.
* از ماضی بعید برای نشان دادن یک وضعیت، یا همان if-clause استفاده کنید.

 

 

ماضی بعید در زبان انگلیسی

 

کجای جمله از ماضی بعید استفاده می شود؟ 

از زمان ماضی بعید در قسمتی از جمله استفاده کنید که شامل if-clause است. این بخش از جمله، وضعیت را شرح می دهد. نویسندگان در اکثر اوقات از فعل ماضی بعید برای نشان دادن این که چه اتفاقی قبل از دیگری رخ داده است، استفاده می کنند . ماضی بعید این تفاوت را به صورت واضح با “had” (had gone) نشان می دهد، در حالی که اقدامات دیگر در جمله از زمان گذشته ساده (went) استفاده می کنند.

 

.Juan had just walked in the door when the phone rang

 ژوان همان لحظه به در رسیده بود که تلفن زنگ خورد


Jill had gotten sick from eating expired cupcakes 

جیل به دلیل خوردن کاپ کیک های تاریخ مصرف گذشته، بیمار شده بود


Thomas had gotten on his supervisor’s bad side after questioning her authority 

توماس بعد از سوالی که از او پرسیده شد، نسبت به سوروایزر حس بدی پیدا کرده بود


Kara wished she had won the raffle at the picnic

کارا آرزو داشت که در پیک نیک بازی را برده بود


He had trouble sleeping yesterday because he had received some bad news 

او دیشب با خوابیدن مشکل داشت، زیرا خبر های بدی دریافت کرده بود

 

چه زمانی نباید از ماضی بعید استفاده کرد؟ 

زمانی که نمی خواهید به ترتیب اتفاقات اشاره کنید، از ماضی بعید استفاده نکنید. قرار دادن had در موارد غیر ضروری، یک خطای رایج نوشتاری و شفاهی حین ارتباط برقرار کردن است.
خب پس فکر کیند به خانه آمده اید و بعضی از افراد پکیج آمازون شما را دزدیده اند . خب فرض کنید به دم در خانه همسایه می روید و این قضیه را به او اطلاع رسانی می کنید. باید چه بگویید؟

.Someone had stolen my package

افرادی پکیج من را دزدیده بودند. این جمله اشتباه است


.Someone stole my package

افرادی پکیج من را دزدیدند. این جمله درست است چون شکل گذشته ساده است


*I called the police because I noticed someone had stolen my package   

به پلیس زنگ زدم، چون متوجه شدم که کسی پکیج من را دزدیده بود. این جمله درست است چون شکل ماضی بعید است


نیازی نیست که از had در جمله استفاده کنید. مگر این که بخواهید به همسایه بگویید که قبل و بعد از این که متوجه گم شدن پکیج شده اید ، چه اتفاق دیگری افتاده است.

 

ماضی بعید در زبان انگلیسی

 

تفاوت ماضی ساده و ماضی بعید

 گذشته ساده و ماضی بعید، هر دو در مورد وقایعی در گذشته صحبت می کنند. از آن جایی که گذشته ساده ( گاهی اوقات فقط گذشته نامیده می شود ) از کلمه had استفاده نمی شود زیرا گذشته ساده یک اتفاق جداگانه را شرح می دهد، در حالی که ماضی بعید ترتیبی از وقایع را شرح می دهد.


 

ماضی ساده:

He bought fast food for breakfast yesterday

او برای صبحانه دیروز فست فود خرید


She tried on the dress at the store 

او پیراهنش را در مغازه امتحان کرد


Marco visited his cousin at work 

مارکو پسرعمویش را در محل کار ملاقات کرد


Shauna ordered pizza for lunch 

شااونا برای ناهار پیتزا سفارش داد
 

ماضی بعید:

The fridge was empty even though she had just gone grocery shopping on Monday

با وجود این که او روز دوشنبه به خرید رفته بود، باز فریزر خالی بود


He had spent hours studying for the exam but still failed

او ساعت ها برای امتحان مطالعه کرده بود ، اما باز رد شد


.Lena’s boss had warned her not to leave early, but Lena still went home before lunch 

رئیس لنا به او اخطار داده بود که کار را زود ترک نکند، اما لنا قبل از نهار رفت


.Alan was surprised by how fashionable the glasses he had ordered online were 

الن از زیبایی لیوان هایی که سفارش داده بود، غافلگیر شد

نظرات کاربران ( بازدید کننده )

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند

چطور میتونم کمکتون کنم؟