آموزشگاه زبان پرتغالی

  • خانه
  • آموزشگاه زبان پرتغالی

آموزشگاه زبان پرتغالی

 

زبان پرتغالی یکی از زبان های نادر درایران می باشد که  آموزشگاه هایی که این زبان را تدریس می نمایند بسیار محدود هستند. اما ما می توانیم به شما عزیزان آموزشگاه زبان پرتغالی ای را معرفی کنیم که با بکار گیری منابع آموزشی مدرن و حضور اساتید برتر در شعبات خود دوره های آموزشی زبان پرتغالی را برگزار می نماید . آموزشگاه زبان پرتغالی گات تنها برند معتبر آموزش زبان های نادر در ایران می باشد که با بکار گیری منابع آموزشی مدرن دوره های آموزشی زبان پرتغالی را از مبتدی تا پیشرفته برگذار می نماید در ادامه ی این مقاله به بررسی ویژگی های آموزشگاه زبان پرتغالی می پردازیم تا شما عزیزان را با گات آشنا نماییم.


زبان پرتغالی

 

Lingua Portuguesa یا همان زبان کشور پرتغال زبان رسمی کشور های برزیل ، پرتغال ، موزامبیک ، آنگولا ، گینه بیسائو می باشد. آموزش زبان پرتغالی در آموزشگاه زبان گات بعنوان بهترین آموزشگاه زبان تهران با اساتید Native و مجرب برگزار می شود. اگر دوست دارید در مورد آموزش زبان پرتغالی بیشتر بدانید به اطلاعات زیر توجه کنید:
زبان پرتغالی با بیش از۲۲۰ میلیون نفر گوینده از دسته زبان های پرکاربرد دنیاست.


زبان پرتغالی پنجمین زبان جهان است و سومین زبان نیمکره جنوبی  است.
به دلیل شباهت زیاد بین پرتغالی و اسپانیایی بسیاری معتقدتد که زبان پرتغالی نشات گرفته از زبان اسپانیایی است که وهر دو زبان از یک ریشه مشترک اند.
 درآموزش زبان پرتغالی به صورت فشرده و یا ترمیک متوجه می شوید که این زبان دست زبان انگلیسی را از پشت بسته و تقریبا برای هر مفهومی ۳ الی ۴ کلمه وجود دارد که ممکن است از زبان های عربی ، یونانی ، سلتیک و لاتین منشعب شده باشد.
زبان پرتغالی که در لیسبون صحبت می شود به عنوان زبان استاندارد در نظر گرفته می شود.
از آن جا که کشور پرتغال در قرن های گذشته یکی از استعمارگران بزرگ به حساب می آمده نباید تعجب کنید که از آفریقا تا اروپا و تا آمریکای جنوبی و حتی بخش هایی ازچین به زبان پرتغالی صحبت می شود.

آموزش زبان پرتغالی در آموزشگاه زبان گات

چرا باید زبان پرتغالی را یاد بگیریم ؟

قبل از اینکه تصمیم بگیریداز چه ابزاری برای یادگیری زبان پرتغالی در آموزشگاه گات استفاده کنید باید برای خودتان تعیین نمایید که چرا باید زبان پرتغالی را یاد بگیریم ؟

 این همان "چرا" ی بزرگ یا همان انگیزه اولیه است .

 دلایل یادگیری زبان پرتغالی برای شما می تواند به صورت زیر عنوان شده باشد :

 - ادامه تحصیل در کشور پرتغال

 - مهاجرت به کشور پرتغال

- علاقه به صحبت حضوری یا مجازی با افراد یا دوستان پرتغالی زبان

 - کارکردن در شرکت های پرتغالی 

 - مراودات شغلی با پرتغالی ها

- سفر توریستی به کشور پرتغال

 - مطالعه ادبیات یا فلسفه پرتغالی و آشنایی با فرهنگ کشور پرتغال

 آموزشگاه زبان گات برگزار کننده دوره های آموزش زبان پرتغالی به صورت فشرده و خصوصی می باشد تا نیاز شما عزیزان را جهت ادامه

تحصیل،مهاجرت و...برطرف کند. 

آموزش زبان پرتغالی 

۱٫ Por favor, onde posso encontrar um ponto de taxi? 

Where can I find a taxi stand? 

کجا میتوانم یک ایستگاه تاکسی پیدا کنم؟ 

۲٫ Quanto custa a corrida da avenida Paulista até o centro? 

How much does it cost to go from Paulista avenue to downtown? 

هزینه رفتن ازخیابان پالیسال به پایین شهرچقدراست؟ 

۳٫ Você tem troco para R$ 50,00? 

Do you have change for R$ 50.00? 

آیا شما پول خرد برای R$ 50.00  دارید؟  

۴٫ Eu preciso ir para a rua Oscar Freire. 

I need to go to Oscar Freire street 

من نیازبه رفتن به خیابان اسکارفریر دارم 

Eu preciso ir para a avenida Faria Lima. 

I need to go to Faria Lima avenue. 

من نیاز به رفتن به خیابان آونیدافریما دارم 

۵٫ Estou com pressa! 

I’m in a hurry! 

من عجله دارم 

۶٫ Você sabe onde fica o hotel Intercontinental? 

Do you know where Intercontinental hotel is? 

آیا شما میدانید که هتل بین قاره ای کجاست؟ 

۷٫ Eu queria ir ao aeroporto internacional. 

I would like to go to the international airport. 

منتمایلدارمتابهفرودگاهبینالمللیبروم 

۸٫ Você pode me ajudar com minhas malas? 

Could you help me with my luggage? 

آیاشمامیتوانیددرحملچمدانهابهمنکمککنید؟ 

۹٫ É aqui! Quanto foi? 

Here it is. How much is it? 

بفرماین. قیمتآنچقدراست؟ 

۱۱٫ Vire à direita! 

Turn right 

بهراستبپیچید 

۱۲٫ Vire à esquerda! 

Turn left 

به چپ بپیچید 

حرفتعریفوضمایراشاره o, osumuns  برایمذکروحرفتعریفوضمایراشاره   a, asumaumas  برایمونثبکارمیرود… 

مثال مذکر:o menino, os meninos, um menino, uns meninos 

مثال مونث:a menina, as meninas, uma menina, umas meninas, 

Ex: Gato (masculino)       Gata (feminino) 

     Bonito (masculino)     Bonita (feminino) 

ضمناصفتياخبرنیزلازماست تطابقجنسیوتعدادداشتهباشد 

Ele foi molhado. 

Eles foram molhados. 

Ela foi molhada. 

Elas foram molhadas. 

اماآیاقائدهایبرایتشخیصجنسوجوددارد؟ 

قواعدکلیوجودداردمثلامصدرهاواسمهایمختومبه ÇÃO , ADE وSION,TUDE مونثمحسوبمیشوند. 

یااسمهایمختومبه ISTA,ANTE همبرایمونثوهممذکریکسانبکارمیروند. وباانتخابحرفتعریفمناسبجنسیتآنمشخصمیشود.
1.درموجوداتوحیواناتباتوجهبهجنسواقعی ،جنسیتمشخصمیشود 

صورت معمول برای تانیث  تغیر o به a در اخر اسم است مانند 

O jeito mais comum para se formar o feminino é trocar o O por A. 

MASCULINO

 

FEMININO

gato

 

gata

velho

 

velha

moço

 

moça

pato

 

pata

 

برخی اوقات فقط  a  اضافه می شود تا مونث شود 

Existem outras maneiras para se formar o feminino.
Acrescentar um A. 

MASCULINO

 

FEMININO

professor

 

professora

doutor

 

doutora

japonês

 

japonesa

freguês

 

freguesa

 

یاتبدیل ÃO   به   Ã جهتتانیث . 

Os nomes terminados em ÃO trocam o ÃO por AO ou Ã. 

MASCULINO

 

FEMININO

 

MASCULINO

 

FEMININO

patrão

 

patroa

 

irmão

 

irmã

leão

 

leoa

 

campeão

 

campeã

leitão

 

leitoa

 

anão

 

anã

 

 برخی موارد مذکرو مونث اسم های مختلف یک گونه هستند 

مانند 

Alguns nomes femininos são diferentes da forma masculina.
Conheça alguns desses nomes. 
 

MASCULINO

 

FEMININO

 

MASCULINO

 

FEMININO

avô

 

avó

 

genro

 

nora

bode

 

cabra

مرد

homem

زن

زنmulher

carneiro

 

ovelha

 

padrasto

 

madrasta

cão

 

cadela

 

padre

 

madre

cavaleiro

 

amazona

 

pai

 

mãe

 

Masculinos e femininos de radicais diferentes

Masculino

Feminino

Bode

Cabra

Boi

Vaca

Cão

Cadela

Carneiro

Ovelha

Cavaleiro

Amazona

Cavalheiro

Dama

Cavalo

Égua

Compadre

Comadre

Frei

Sóror ou soror

Galo

Galinha

Genro

Nora

Homem

Mulher

Macho

Fêmea

Marido

Mulher

Padrasto

Madrasta

Padre

Madre

Padrinho

Madrinha

Pai

Mãe

Profeta

Profetisa

Zangão

Abelha

 

Terminação (regras gerais)

Feminino

Exemplos

-o átono

muda para –a

menino = menina, gato = gata

-consoante

acrescenta -a

pintor = pintora, autor = autora

Terminação (particularidades)

Feminino

Exemplos

-ão

muda para -oa, -ã, -ona

patrão = patroa

campeão = campeã

comilão = comilona

-or

acrescenta -a

pastor = pastora

-or

alguns muda para -eira

cerzidor = cerzideira

-dor, -tor (alguns casos)

muda para -triz

imperador  = imperatriz , ator = atriz

-eu

muda para -eia

ateu = ateia

-e

Muda para -a

elefante = elefanta

 

 3) Substantivos que designam títulos de nobreza e dignidades formam o feminino com as terminações –esa, -essa e –isa: 

Masculino

Feminino

Abade

Abadessa

Barão

Baronesa

Conde

Condessa

Diácono

Diaconisa

Duque

Duquesa

Sacerdote

Sacerdotisa

 

4) São dignos de nota os femininos dos seguintes substantivos: 

Masculino

Feminino

Avô

Avó

Cônsul

Consulesa

Czar

Czarina

Felá

Felaína

Frade

Freira

Grou

Grua

Herói

Heroína

Jogral

Jogralesa

Maestro

Maestrina

Pitón

Pitonisa

Poeta

Poetisa

Profeta

Profetisa

Rajá

Rani

Rapaz

Moça

Rei

Rainha

Réu

 

5) Substantivos uniformes: 

São substantivos que não sofrem flexão para indicar a mudança do masculino para o feminino, ou seja, os substantivos uniformes têm a mesma forma para os dois gêneros. 

 5.1) Substantivos Epicenos: Denominam-se Epicenos os nomes de animais que possuem um só gênero gramatical para designar um e outro sexo. 

a águia

a mosca

o besouro

o polvo

a baleia

a onça

o condor

o rouxinol

a borboleta

a pulga

o crocodilo

o tatu

a cobra

a sardinha

o gavião

o tigre

 

Obs: Quando há necessidade de especificar o sexo do animal, juntam-se então ao substantivo as palavras macho e fêmea: onça macho, onça fêmea; o macho do tigre, a fêmea do tigre. 

5.2) Substantivos sobrecomuns: Chamam-se sobrecomuns os substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. 

موارد اسم هایی که فقط یک جنس دارند 

o algoz

o cônjuge

a criança

a testemunha

o apóstolo

o indivíduo

a criatura

a vítima

o carrasco

o verdugo

a pessoa

– – –

 

Obs: Neste caso, querendo-se discriminar o sexo, diz-se, por exemplo:  o cônjuge feminino; uma pessoa do sexo masculino. 

         5.3) Substantivos comuns de dois gêneros: Alguns substantivos apresentam uma só forma para os dois gêneros, mas distinguem o masculino do feminino pelo gênero do artigo ou de outro determinativo acompanhante. 

هم مذکرهم مونث 

Masculino

Feminino

o agente

a agente

o artista

a artista

o camarada

a camarada

o colega

a colega

o colegial

a colegial

o cliente

a cliente

o compatriota

a compatriota

o dentista

a dentista

o estudante

a estudante

o gerente

a gerente

o herege

a herege

o imigrante

a imigrante

o indígena

a indígena

o intérprete

a intérprete

o jovem

a jovem

o jornalista

a jornalista

o mártir

a mártir

o selvagem

a selvagem

o servente

a servente

o suicida

a suicida

 

Obs: São comuns de dois gêneros todos os substantivos ou adjetivos substantivados terminados em –ista: o pianista, a pianista; um anarquista, uma anarquista. 

            Diz-se, indiferente, o personagem ou a personagem com referência ao protagonista homem ou mulher. 

        Mudança de sentido com a mudança de gênero: Certos substantivos têm um significado quando são usados no masculino e outro, diferente, quando usado no feminino. 

مواردی که جنس با معنی تغییرمیکند 

Masculino

Feminino

o capital (bens matérias)

a capital (cidade)

o cabeça (chefe, líder)

a cabeça (parte do corpo)

o rádio (aparelho)

a rádio (emissora)

o guia (pessoa)

a guia (documento)

o moral (ânimo)

a moral (bons costumes)

 

      Gênero de alguns substantivos: Há certos substantivos que apresentam dificuldades quanto ao gênero. É conveniente, por isso, conhecer os mais importantes. 

مواردمبهم 

Masculinos

Femininos

o alvará

a alface

o dó (compaixão)

a omoplata

o lança-perfume

a dinamite

o grama (peso)

a cal

o champanha

a sentinela

o gengibre

a apendicite

o formicida

– – –

o telefonema

– – -تع

 

A desinência (flexão) do particípio é, para o feminino: a (singular), as (plural); e masculino: o(singular), os (plural). Exemplo: 

Género masculino e feminino 

Algumas palavras (nomes, adjectivos, determinantes, pronomes) têm género masculino e feminino

Geralmente, para transformar uma palavra masculina em feminina, substitui-se o “o”, marca de masculino pelo o “a”, marca de feminino. 

Ex: Gato (masculino)       Gata (feminino) 

Bonito (masculino)     Bonita (feminino) 

As palavras que, no masculino, terminam em consoante formam o feminino, acrescentando apenas um “a” 

Ex: Juíz (masculino)    Juiza (feminino) 

Os nomes que terminam em –tor e -dor, formam o feminino em  -triz, mas algumas terminadas em -dor, também podem fazer o feminino em –dora ou -deira. 

Ex: Actor (masculino)                Actriz (feminino) 

Embaixador (masculino)       Embaixatriz (feminino) 

Lavador (masculino)             Lavadeira / Lavadora (feminino) 

Alguns nomes formam o feminino com a terminação -essa, -esa, -isa ou -ina. 

Ex: Abade (masculino)     Abadessa (feminino) 

Duque (masculino)      Duquesa (feminino) 

Poeta (masculino)       Poetisa (feminino) 

Herói (masculino)       Heroina (feminino) 

Os nomes terminados no masculino em -ão formam o feminino em -ã, -ona, -oa ou -ana

Ex: Aldeão (masculino)        Aldeã (feminino) 

Chorão (masculino)        Chorona (feminino) 

Leão (masculino)            Leoa  (feminino) 

João (masculino)            Joana  (feminino) 

Os nomes terminados em -eu formam o feminino mudando o -eu por -eia. 

Ex: ateu (masculino)       Ateia (feminino) 

Noutros casos, o feminino é dado através de uma palavra muito diferente. 

Ex: Pai (masculino)             Mãe (feminino) 

Cão (masculino)            Cadela (feminino) 

Cavalo (masculino)        Égua (feminino) 

Frade (masculino)          Freira (feminino) 

Rapaz (masculino)         Rapariga (feminino) 

Há nomes e adjectivos que têm uma forma comum para os dois géneros. 

Ex: Artista (masculino)              Artista (feminino) 

Cliente (masculino)              Cliente (feminino) 

Doente (masculino)             Doente (feminino) 

Inteligente (masculino)         Inteligente (feminino) 

Jovem (masculino)              Jovem (feminino) 

Criança (masculino)            Criança (feminino)  

آموزش زبان پرتغالی, آموزش زبان پرتغالی در تهران, بهترین آموزشگاه زبان پرتغالی, تدریس خصوصی زبان پرتغالی, آموزش زبان پرتغالی به صورت فشرده

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند