جملات شرطی

جملات شرطی شامل دو قسمت می باشند: یکی عبارت شرطی و دیگری عبارت اصلی 

Ifعبارتی که حاوی باشد را عبارت شرطی و عبارت دیگر را عبارت اصلی   می نامند 

رویدادی که در عبارت اصلی توصیف میشود بستگی به شرایطی دارد که در عبارت شرطی بیان میشود

 عبارت شرطی میتواند در انتهای جمله نیز بیاید، ولی در این صورت علامت ویرگول حذف میشود

به طور کلی سه نوع جمله شرطی وجود دارد : جمله شرطی نوع اول، جمله شرطی نوع دوم، جمله شرطی نوع سوم


 جملات شرطی نوع اول

از جملات شرطی نوع اول برای بیان یک شرط یا موقعیت ممکن و یک نتیجه محتمل در آینده استفاده میشود

If I find your watch, I will tell you.  

 (اگر ساعت شمارا پیدا کنم به شما خواهم گفت)

You will get wet if you don't take an umbrella.

(اگر چتر نبری خیس خواهی شد)


جملات شرطی نوع دوم

 از جملات شرطی نوع دوم  برای بیان یک شرایط یا موقعیت غیرواقعی یا غیر ممکن و نتیجه محتمل آن در زمان حال یا آینده به کار میرود. در واقع در این نوع جملات حال یا آینده ای متفاوت را تصور میکنیم 

If i were a rich man, I'd  buy an expensive car.

(اگر ثروتمند بودم یک ماشین گران قیمت می خریدم)


 جملات شرطی نوع سوم

از این نوع جملات شرطی برای تصور گذشته ای غیر ممکن استفاده می شود. درواقع از این نوع جملات، گوینده آرزوی یک گذشته متفاوت را دارد

If he had driven  more carefully, he wouldn't have been injured. 

(اگر با دقت بیشتری رانندگی کرده بود مجروح نمی شد)

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند