شروع کلاس های هفته ی سوم مهر

  • خانه
  • شروع کلاس های هفته ی سوم مهر

شروع کلاس های شعبه کاشانی

انگلیسی  E1   شنبه - دوشنبه   18-19:30   تاریخ شروع ترم   97/07/14

 انگلیسی  B2    شنبه - دوشنبه  18-19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/14

انگلیسی   B1   شنبه - دوشنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/07/14

 

شروع کلاس های شعبه جنت آباد

انگلیسی TUI2   شنبه - دوشنبه  16:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/14

انگلیسی   TI4   شنبه - دوشنبه  18-19:30  تاریخ شروع ترم  97/07/14

انگلیسی  Family&Freind 2A  شنبه - دوشنبه   16:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/14

انگلیسی TUI5   یکشنبه - سه شنبه   16:30-18   تاریخ شروع ترم  97/07/18

آلمانی   A1-1  جمعه ها 12- 15    تاریخ شروع ترم   97/07/20

  

شروع کلاس های شعبه پونک

انگلیسی   TB3  شنبه - دوشنبه  16:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/14

هلندی  A1-1   شنبه - دوشنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/07/16

انگلیسی  PI3  یکشنبه - سه شنبه  15-16:30   تاریخ شروع ترم  97/07/15

ترکی استانبولی  A1-2   یکشنبه-سه شنبه     19:30-21   تاریخ شروع ترم  97/07/15

ترکی استانبولی  A1-1  یکشنبه - سه شنبه   18-19:30   تاریخ شروع ترم   97/07/15

هلندی   A1-1  شنبه - دوشنبه   19:30-21    تاریخ شروع ترم     97/07/15

آلمانی   A1-1    جمعه ها   9-12    تاریخ شروع ترم 97/07/20 

  

شروع کلاس های شعبه جردن

انگلیسی  TB1   شنبه - دوشنبه  16:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/16

آلمانی  Vip A1-1    روزهای زوج  18-21     تاریخ شروع ترم   97/07/18

چینی  A1-1    چهارشنبه ها  10:30-13:30   تاریخ شروع ترم  97/07/18

آلمانی   A1-1   یکشنبه - سه شنبه   12 -13:30  تاریخ شروع ترم   97/07/15

هلندی   A1-1     جمعه ها    9-12    تاریخ شروع ترم    97/07/20

 

شروع کلاس های شعبه ولی عصر

آلمانی   A1-1   یکشنبه - سه شنبه    18-19:30   تاریخ شروع ترم    97/07/15  

فرانسه   A1-1    یکشنبه - سه شنبه   18-19:30    تاریخ شروع ترم     97/07/15

 

 

 

 

 

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند