آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

دوره عملی تربیت مدرس, برای اولین بار در ایران در مرکز زبان گات, دوره عملی تربیت مدرس |

چهارشنبه 24 آبان 1396

دوره عملی تربیت مدرس

برای اولین بار در ایران در مرکز زبان گات

             ☝🏽برای اولین بار در ایران☝🏽                                  


در "مرکز زبان گات" برگزار می شود:
آزمون عملی دوره تربیت مدرس زبان
با حضور ناظرین سازمان فنی و حرفه ای کشور
🌦پاییز96 🌦