جملات با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

 • خانه
 • جملات با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
در این بخش می خواهیم با افعال و جملات با قاعده و بی قاعده آشنا شویم. افعال با قاعده راحت هستند اما سختی کار، افعال بی قاعده می باشند. البته بخش عمده ی افعال، با قاعده ها هستند که از خوبی های این قسمت است چرا که حالت گذشته یا قسمت سوم فعل آن‌ها فقط با اضافه شدن یک e یا ed تشکیل می شود.
 
اما افعال بی قاعده از فرمول خاصی پیروی نمی کند و شکل های مختلفی دارند. بیشتر اوقات، شکل آن‌ها در past simple با past participle متفاوت است. با قاعده یا بی قاعده بودن را می توانید از روی صرف افعال تشخیص دهید. 
 
از موارد مهم گرامر زبان انگلیسی، جملات با قاعده و بی قاعده می باشند که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
 
 
 
جملات با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
 
 

جمله ی با قاعده چیست؟ 

 
همانطور که از اسم آن مشخص است، افعال با قاعده، الگویی در حین صرف شدن دارند. برای صرف افعال باقاعده در گذشته‌ی ساده و قسمت سوم فعل، فقط کافیست که پسوند –d یا –ed را به انتهای آن ها اضافه کنیم که نشان دهنده ی همان الگوی مشخص است که در املا کلمات دیده می شود.
 
 
مثال های افعال با قاعده:
 

شکل اصلی فعل

            

 •   played
 •     baked
 •  listened listened           
 •   approached
 •  gathered
 •  climbed climbed           
 •   walked
 •  arrived
 •   bolted bolted        

 

 

گذشته فعل

 

 • Played   
 • baked        
 •   listened                 
 • approached
 •     gathered
 •  climbed
 • walked    
 • arrived
 •  bolted

 

حالت سوم فعل

 
 
 • Played   
 • baked        
 •   listened                 
 • approached
 •     gathered
 •  climbed
 • walked    
 • arrived
 •  bolted

 

 
یکی از ویژگی های دیگر افعال با قاعده، یکسان بودن حالت گذشته و قسمت سوم آن می باشد. 
 
۱)در برخی از این افعال، وقتی می خواهیم d یا ed اضافه کنیم، تغیراتی در شکل فعل بوجود می آید.
 
افعالی که به واژه‌ی کوتاهی قبل از صامت پایان می‌ یابند، باید حرف آخر را دوبار تکرار کنیم و سپس به آن پسوند ed اضافه کنیم. اگر فعل به حرف y ختم شود، باید به جای y که در آخر آمده i بکار ببریم و سپس ed به آن اضافه گردد. در نهایت، اگر فعلی به ic ختم می‌شود، باید علاوه بر ed، به انتهای فعل حرف k هم اضافه شود.
 
 
مثال:
 
Base Form Past Simple Tense Past Participle
chop                  chopped                chopped
copy                  copied                 copied
panic                panicked               panicked
 
 
 
همیشه در هر مبحثی استثنا هم وجود دارد. اگر فعل با i پایان یابد، باید ed بگیرد و حرف آخر قبل از ed دیگر دوبار تکرار نمی شود. البته این استثناء فقط در زبان انگلیسی آمریکایی وجود دارد. اما در انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی، حرف آخر به هر حال تکرار می‌شود.
 
 
“I walk around the park each evening.” (base form))
“I walked around the park in the afternoon.” (past simple tense))
“I have walked around the park a few times this morning.” (past participle)
 
“Don’t copy other students’ answers or you will get an F.” (base form))
“I think he copied my answers.” (past simple tense))
“The only answers he got right were the ones he had copied.” (past participle))
 
 
 
 
جملات با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
 
 
 

جمله بی قاعده چیست؟ 

 
 
افعال بی قاعده فرمول خاصی ندارند که از آن پیروی کنند. برای یادگیری این افعال باید فقط هر سه حالت آن ها را حفظ کنید. 
 
 

Base Form Past Simple Tense Past Participle

 

 

Be                        was/were                  been

 • See                        saw        seen
 •  Grow     grew grow
 • Give             gave            given
 • Think            thought       thought
 • Throw         threw       thrown
 • Drive                  drove       driven
 • Ride                   rode        ridden
 • Run                    ran           run
 • Swim swam         swam      swum
 • Sit         sat sat         

 

 
                        
با توجه به هر سه حالت فعل، متوجه می شویم که افعال بی قاعده به طور کلی تغییر می کنند. 
مثال:
 
 
 
I am excited that college is starting.” (base form))
“I was sad to leave home, though.” (past simple tense))
“I have been making a lot of new friends already.” (past participle)
 
I would love to grow vegetables in my garden.” (base form))
“I grew some juicy tomatoes last summer.” (past simple tense))
“He has grown a lot of different vegetables already.” (past participle))
 
 

کاربرد جملات با قاعده در زبان انگلیسی

 

آشنایی با جملات با قاعده و بی قاعده
 
 
برای آشنایی با افعال با قاعده کافیست که به فعل اصلی d یا ed اضافه کنید. اما افعال بی قاعده که تعداد زیادی دارند، الگوی مشخصی ندارند و باید حفظ شوند. برای به خاطر سپردن این افعال باید کارهایی را انجام دهید. تهیه فلش کارت، دسته بندی کردن آن ها، با انواع این افعال جمله بسازید و... تا از خاطرتان نروند.
نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند