مقالات گات

1401/01/15

آموزش زبان چینی به صورت ...

برای آموزش زبان چینی، همانند زبان های د ...

1401/01/15

زبان ترکی استانبولی

از آنجایی که بسیاری از افراد بنا به دلا ...

1402/11/21

قوانین عجیب سوئد

نکته جالب از کشور سوئد - ویزای شینگن،سو ...

1401/01/15

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی زبان دوم رایج در فرهنگ های ...

1402/05/24

حروف الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه کاملا مشابه الفبای ا ...

1401/01/15

مهاجرت به کانادا از طریق ...

یکی از برنامه های مهاجرتی که در این سا ...

1402/08/09

توصیف ظاهر افراد به زبان ...

توصیف ظاهر افراد در زبان انگلیسی،توصیف ...

1402/06/21

قربان صدقه رفتن به زبان ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی + عبارت های ...

1401/01/15

آماده سازی آزمون SAT

SAT مخفف کلمه Scholastic Aptitude Test ...

پشتیبانی در واتساپ