شروع کلاس های هفته ی دوم شهریور

  • خانه
  • شروع کلاس های هفته ی دوم شهریور

شروع کلاس های شعبه 1

 

 انگلیسی vip E  روزهای زوج    12-9    تاریخ شروع ترم  97/06/10

انگلیسی  TB2  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/10

انگلیسی  family frend 3A  یکشنبه - سه شنبه   18 - 16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/11

فرانسه  B2-2   چهارشنبه ها  18 - 15  تاریخ شروع ترم   97/06/14

انگلیسی  TUI  چهارشنبه ها  21 - 18  تاریخ شروع ترم   97/06/14

چینی A1-1    چهارشنبه ها  14 - 11   تاریخ شروع ترم   97/06/14

چینی  A1-1   پنجشنبه ها   17 - 14   تاریخ شروع ترم   97/06/15

انگلیسی family frend 3B   پنجشنبه ها    13 - 10   تاریخ شروع ترم  97/06/15

فرانسه kids A1-7  پنجشنبه ها  13 - 10   تاریخ شروع ترم   97/06/15

 

 

شروع کلاس های شعبه 3

 

انگلیسی  E3  شنبه-دوشنبه   21-19:30   تاریخ شروع ترم  97/06/11

انگلیسی  TB1    شنبه - دوشنبه  16:30-14   تاریخ شروع ترم  97/06/12

آلمانی  vipA1-1     جمعه ها  12-9    تاریخ شروع ترم  97/06/16  

 

شروع کلاس های شعبه 4

 

انگلیسی phonics1  شنبه - دوشنبه   19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/06/10

انگلیسی  B3  شنبه - دوشنبه    18-16:30   تاریخ شروع ترم  97/06/12

انگلیسی TB2  شنبه - دوشنبه   19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/06/12

هلندی A1-1  یکشنبه - سه شنبه   13:30- 12   تاریخ شروع ترم   97/06/13  

چینی  A1-1  چهارشنبه ها 19:30- 16:30   تاریخ شروع ترم  97/06/14

آلمانی  A1-1   پنجشنبه ها  16:30 - 13:30  تاریخ شروع ترم  97/06/15

 

 

شروع کلاس های شعبه 6

 

هلندی  A1-1  یکشنبه - سه شنبه   18:30-17      تاریخ شروع ترم  06/11//97

سوئدی  A1-1   پنجشنبه ها    18-15     تاریخ شروع ترم  97/06/15

 

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند