آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت های هفته ی آخر مرداد, استارت, استارت های هفته ی آخر مرداد |

پنج شنبه 25 مرداد 1397

استارت های هفته ی آخر مرداد

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

 

 انگلیسی B1  شنبه- دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/27

 

 

شروع کلاس های شعبه 3

 

انگلیسی  CHB3  شنبه-دوشنبه   18-16:30   تاریخ شروع ترم  97/05/27

هلندی  A1-1   یکشنبه-سه شنبه  19:30-18   تاریخ شروع ترم  97/05/28

ترکی استانبولی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  21-19:30  تاریخ شروع ترم  97/05/28

 

شروع کلاس های شعبه 4

 

آلمانی  A1-2  یکشنبه-سه شنبه 21-19:30  تاریخ شروع ترم  97/05/30

ترکی استانبولی A1-2  پنجشنبه ها  16:30-13:30   تاریخ شروع ترم  97/06/01

 

 

شروع کلاس های شعبه 6

 

کره ای  A1-1  شنبه-دوشنبه  20-18:30   تاریخ شروع ترم  05/27//97

انگلیسی  PI1  یکشنبه-سه شنبه  21-19:30     تاریخ شروع ترم  97/05/28 

انگلیسی  B2   جمعه ها  15:30-12:30     تاریخ شروع ترم  97/06/02

 

 آموزش زبان کره ای  برترین آموزشگاه آموزش زبان کره ای در تهران