آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

برگزاری آزمون استخدامی آموزشگاه های گات, , برگزاری آزمون استخدامی آموزشگاه های گات |

یکشنبه 3 تیر 1397

برگزاری آزمون استخدامی آموزشگاه های گات

 

 

 آزمون بزرگ استخدامی گات برگزار شد:

تعداد شرکت کنندگان: 90نفر

شرکت کنندگان مرد: 38نفر

شرکت کنندگان زن: 52نفر

تاریخ آزمون: 1تیر 97