آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

اهداء جایزه به ده هزارمین زبان آموز آموزشگاه گات, , اهداء جایزه به ده هزارمین زبان آموز آموزشگاه گات |

شنبه 22 آبان 1395

اهداء جایزه به ده هزارمین زبان آموز آموزشگاه گات

👆👆👆👆👆👆ده هزارمین زبان آموز گات
تبریک به خانم ناهید پورمیرزا،ده هزارمین زبان آموز مرکز زبان گات که در تاریخ 95/08/10 در کلاسهای آموزش زبان آلمانی آموزشگاه ثبت نام نمودند.به همین مناسبت هدیه ای از طرف مدیریت شعبه 2 آموزشگاه به رسم یادگار به ایشان اهداء گردید.
مرکز زبان گات برای ایشان و همه زبان آموزان خود آرزوی موفقیت دارد.

 برگزاری ورکشاپ در آموزشگاه زبان گات  work shop بزرگ آموزشگاه زبان گات 
 تخفیف ویژه عید برای آموزش کلیه زبان های خارجی  آموزش کلیه زبان های رایج و نادر در بهترین آموزشگاه زبان 
 افتتاح شعبه ی بزرگ کاشانی  شعبه ی بزرگ آموزشگاه زبان گات در خیابان آیت الله کاشانی افتتاح شد. 
 فعالیت آموزشگاه زبان گات در نوروز 98  برگزاری کلاس های زبان در ایام عید