آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

برگزاری آزمون بزرگ استخدامی مجموعه آموزشگاه های گات, , برگزاری آزمون بزرگ استخدامی مجموعه آموزشگاه های گات |

شنبه 23 اردیبهشت 1396

برگزاری آزمون بزرگ استخدامی مجموعه آموزشگاه های گات

آزمون بزرگ استخدامی مجموعه آموزشگاه های گات در تاریخ 96/02/22 با حضورقریب به 100 نفر از منتخبین برگزار گردید.
آزمون های شفاهی و عملی نیز برای برگزیدگان این آزمون با اعلام مجدد برگزار می گردد.

گالری تصویر (کلیک کنید)

http://higlc.ir/upload/%da%a9%d9%84%db%8c.jpg