آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های ورودی جدید, شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات, شروع کلاس های ورودی جدید |

شنبه 10 آذر 1397

شروع کلاس های ورودی جدید

شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات

استارت ورودی های جدید آموزشگاه زبان گات سال  1398

استارت گات 1

 استارت گات 1

استارت گات 2

استارت گات 2

استارت گات 3

استارت گات 3

استارت گات 4

استارت گات 4

استارت گات 5

استارت گات 5

استارت گات 6

استارت گات6

 

 

 

 شروع کلاس های ورودی جدید  شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات 
 برگزاری ورکشاپ در آموزشگاه زبان گات  work shop بزرگ آموزشگاه زبان گات 
 تخفیف ویژه عید برای آموزش کلیه زبان های خارجی  آموزش کلیه زبان های رایج و نادر در بهترین آموزشگاه زبان 
 افتتاح شعبه ی بزرگ کاشانی  شعبه ی بزرگ آموزشگاه زبان گات در خیابان آیت الله کاشانی افتتاح شد.