آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های هفته ی آخر شهریور, استارت, شروع کلاس های هفته ی آخر شهریور |

پنج شنبه 22 شهریور 1397

شروع کلاس های هفته ی آخر شهریور

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

ترکی استانبولی   A1-1   یکشنبه -  سه شنبه    19:30-18   تاریخ شروع ترم 97/06/25 

 انگلیسی Family & Frend SB  شنبه - دوشنبه 19:30 -18   تاریخ شروع ترم  97/06/26

  

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی     B4   یکشنبه - سه شنبه  17-15:30  تاریخ شروع ترم  97/06/25

فرانسه  A1-1   جمعه ها  12-9   تاریخ شروع ترم  97/06/30

   

  

شروع کلاس های شعبه 6

سوئدی  A1-1    پنجشنبه ها    18-15   تاریخ شروع ترم  97/06/22

آلمانی   A1-1    یکشنبه - سه شنبه      21-19:30     تاریخ شروع ترم   97/06/27

 

 

 

 

 

 تخفیف ویژه عید تا عید موسسه زبان گات  شرایط ویژه برای ثبت نامی های جدید و قدیم مرکز زبان گات 
 سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان  برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات