آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفته سوم مرداد, استارت ها, استارت هفته سوم مرداد |

پنج شنبه 11 مرداد 1397

استارت هفته سوم مرداد

استارت ها

شروع کلاس های شعبه 1

 آلمانی  A1-2  شنبه- دوشنبه  20-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

 انگلیسی phonics2 شنبه-دوشنبه  18-17  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی family frend1B  شنبه-دوشنبه  20-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

فرانسه  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30 تاریخ شروع ترم 97/08/14 

انگلیسی  CHPI1  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/14

آلمانی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30 تاریخ شروع ترم  97/05/14

ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه-سه شنبه  19-20:30  تاریخ شروع ترم  97/05/14

 

 

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی TE4  شنبه-دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم   97/05/13

انگلیسی TI2  شنبه-دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی  TB3  شنبه-دوشنبه  18-19:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی  TI3  شنبه-دوشنبه  18-19:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی  TUI1  شنبه-دوشنبه  16:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/15

انگلیسی family frend SB  شنبه-دوشنبه 16:30-18 تاریخ شروع ترم 97/05/15

انگلیسی family frend 1C شنبه-دوشنبه 16:30-18 تاریخ شروع ترم 97/05/15

انگلیسی  I5   یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/05/14

آلمانی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/05/14

انگلیسی  E5   یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/05/14

انگلیسی  TPI4  یکشنبه-سه شنبه  10:30-12  تاریخ شروع ترم 97/05/14

ایتالیایی  A1-1  پنجشنبه ها   تاریخ شروع ترم  97/05/18

 

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی  TB2   شنبه-دوشنبه   19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/15

انگلیسی  PI4   یکشنبه-سه شنبه  18-19:30   تاریخ شروع ترم  97/05/14

 

شروع کلاس های شعبه 4

 انگلیسی  TI3  یکشنبه-سه شنبه  18:30-17  تاریخ شروع ترم  97/05/15

انگلیسی  B4   یکشنبه-سه شنبه  20-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/15

اسپانیایی   A1-1  پنجشنبه ها  16:30-13:30   تاریخ شروع ترم  97/05/18

  

شروع کلاس های شعبه 5

آلمانی  A1-1  شنبه-دوشنبه  18-16  تاریخ شروع ترم 97/05/13

انگلیسی familyfrend SB  شنبه-دوشنبه 19:30-17:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

 انگلیسی VIP IELTS  روزهای فرد  21-18  تاریخ شروع ترم  97/05/14

انکلیسی  B3 سه شنبه ها  15-18  تاریخ شروع ترم  97/05/16

انگلیسی  B2  چهارشنبه ها  16-19 تاریخ شروع ترم  97/05/17

چینی A1-1  پنجشنبه ها  15-18  تاریخ شروع ترم  97/05/18

آلمانی  A1-1  پنجشنبه ها  14-17   تاریخ شروع ترم  97/05/18

دانمارکی  A1-1  جمعه ها 12-15  تاریخ شروع ترم  97/05/19

 

 شروع کلاس های ورودی جدید  شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات 
 برگزاری ورکشاپ در آموزشگاه زبان گات  work shop بزرگ آموزشگاه زبان گات 
 تخفیف ویژه عید برای آموزش کلیه زبان های خارجی  آموزش کلیه زبان های رایج و نادر در بهترین آموزشگاه زبان 
 افتتاح شعبه ی بزرگ کاشانی  شعبه ی بزرگ آموزشگاه زبان گات در خیابان آیت الله کاشانی افتتاح شد.