آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفته سوم مرداد, استارت ها, استارت هفته سوم مرداد |

پنج شنبه 11 مرداد 1397

استارت هفته سوم مرداد

استارت ها

شروع کلاس های شعبه 1

 آلمانی  A1-2  شنبه- دوشنبه  20-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

 انگلیسی phonics2 شنبه-دوشنبه  18-17  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی family frend1B  شنبه-دوشنبه  20-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

فرانسه  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30 تاریخ شروع ترم 97/08/14 

انگلیسی  CHPI1  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/14

آلمانی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30 تاریخ شروع ترم  97/05/14

ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه-سه شنبه  19-20:30  تاریخ شروع ترم  97/05/14

 

 

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی TE4  شنبه-دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم   97/05/13

انگلیسی TI2  شنبه-دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی  TB3  شنبه-دوشنبه  18-19:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی  TI3  شنبه-دوشنبه  18-19:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

انگلیسی  TUI1  شنبه-دوشنبه  16:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/15

انگلیسی family frend SB  شنبه-دوشنبه 16:30-18 تاریخ شروع ترم 97/05/15

انگلیسی family frend 1C شنبه-دوشنبه 16:30-18 تاریخ شروع ترم 97/05/15

انگلیسی  I5   یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/05/14

آلمانی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/05/14

انگلیسی  E5   یکشنبه-سه شنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/05/14

انگلیسی  TPI4  یکشنبه-سه شنبه  10:30-12  تاریخ شروع ترم 97/05/14

ایتالیایی  A1-1  پنجشنبه ها   تاریخ شروع ترم  97/05/18

 

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی  TB2   شنبه-دوشنبه   19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/15

انگلیسی  PI4   یکشنبه-سه شنبه  18-19:30   تاریخ شروع ترم  97/05/14

 

شروع کلاس های شعبه 4

 انگلیسی  TI3  یکشنبه-سه شنبه  18:30-17  تاریخ شروع ترم  97/05/15

انگلیسی  B4   یکشنبه-سه شنبه  20-18:30  تاریخ شروع ترم  97/05/15

اسپانیایی   A1-1  پنجشنبه ها  16:30-13:30   تاریخ شروع ترم  97/05/18

  

شروع کلاس های شعبه 5

آلمانی  A1-1  شنبه-دوشنبه  18-16  تاریخ شروع ترم 97/05/13

انگلیسی familyfrend SB  شنبه-دوشنبه 19:30-17:30  تاریخ شروع ترم  97/05/13

 انگلیسی VIP IELTS  روزهای فرد  21-18  تاریخ شروع ترم  97/05/14

انکلیسی  B3 سه شنبه ها  15-18  تاریخ شروع ترم  97/05/16

انگلیسی  B2  چهارشنبه ها  16-19 تاریخ شروع ترم  97/05/17

چینی A1-1  پنجشنبه ها  15-18  تاریخ شروع ترم  97/05/18

آلمانی  A1-1  پنجشنبه ها  14-17   تاریخ شروع ترم  97/05/18

دانمارکی  A1-1  جمعه ها 12-15  تاریخ شروع ترم  97/05/19

 

 مرکز زبان گات پیشاپیش فرا رسیدن سال 1396 را به شما عزیزان تبریک عرض می نماید.  ضمنا کلاس های عمومی مجموعه گات از صبح روز 96/01/14 دایر می باشد وکلاس های خصوصی با انتخاب زبان آموزان گرامی از تاریخ 96/01/05 در شعبه 2 از ساعت 10 الی 19 برگزار می گردد.