آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان, برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات, سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان |

یکشنبه 10 شهریور 1398

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان

برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان در ساعت  14 روز سه شنبه مورخ 5/6/1398 در دفتر مرکزی آموزشگاه زبان های خارجی گات برگزار گردید. در این جلسه موضوعات مهمی چون بررسی هماهنگی بیشتر آموزشگاه های زبان در خصوص مرتفع کردن موانع کسب و کار در فضای موجود و افزایش کیفیت آموزش و همین طور برگزاری همایش بزرگ آموزشگاه های زبان به بحث گرفته شد.

 مرکز زبان گات پیشاپیش فرا رسیدن سال 1396 را به شما عزیزان تبریک عرض می نماید.  ضمنا کلاس های عمومی مجموعه گات از صبح روز 96/01/14 دایر می باشد وکلاس های خصوصی با انتخاب زبان آموزان گرامی از تاریخ 96/01/05 در شعبه 2 از ساعت 10 الی 19 برگزار می گردد.