سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان

  • خانه
  • سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان در ساعت  14 روز سه شنبه مورخ 5/6/1398 در دفتر مرکزی آموزشگاه زبان های خارجی گات برگزار گردید. در این جلسه موضوعات مهمی چون بررسی هماهنگی بیشتر آموزشگاه های زبان در خصوص مرتفع کردن موانع کسب و کار در فضای موجود و افزایش کیفیت آموزش و همین طور برگزاری همایش بزرگ آموزشگاه های زبان به بحث گرفته شد.

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند