آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

بازدید آقای نم سوک بنگ رئیس شرکت آموزشی هانول کره جنوبی و یکی از اعضاء دانشگاه کیونگ سونگ از مرکز زبان گات, , بازدید آقای نم سوک بنگ رئیس شرکت آموزشی هانول کره جنوبی و یکی از اعضاء دانشگاه کیونگ سونگ از مرکز زبان گات |

شنبه 22 آبان 1395

بازدید آقای نم سوک بنگ رئیس شرکت آموزشی هانول کره جنوبی و یکی از اعضاء دانشگاه کیونگ سونگ از مرکز زبان گات

یک هیات کره ای متشکل از عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی کیونگ سونگ کره جنوبی و ریاست موسسه آموزشی هانول این کشور در تاریخ 95/07/30 به منظور ایجاد تعامل و همکاری از آموزشگاه زبان گات بازدید به عمل آورده و در کلاس های درس کره ای نیز حضور یافته و ضمن ابراز رضایت از نحوه آموزش و فعالیت های کلاسی رایج در آن تمایل خود را جهت برقراری ارتباط بیشتر با مرکز زبان گات اعلام کردند.