آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

تعیین سطح اساتید

امتحان تعیین سطح اساتید

به اطلاع می رساند که روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۲۸ راس ساعت ۹:۰۰ صبح در شعبه جنت آباد آزمون "رنکینگ تست" از طرف بخش آموزش آموزشگاه گات برای اساتید تمامی زبان ها برگزار میشود .لذا شرکت تمامی اساتید در این آزمون الزامی بوده و غیبت در امتحان به منزله ء کنسل کردن کلاس و طبق قرارداد مشمول جریمه خواهد شد.