آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آزمون تولیمو, مرکز زبان گات برگزار کننده رسمی آزمون های زبان های خارجی, آزمون تولیمو |

آزمون تولیمو

مرکز زبان گات برگزار کننده رسمی آزمون های زبان های خارجی

تولیمو از آزمون های زبان انگلیسی است که دانشجویان مقطع دکتری باید نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند. آزمون تولیمو مخفف عبارت the Test of Language by the Iranian Measurement Organizations می باشد. نمره آزمون تولیمو از 310 تا 677 محاسبه می شود. نمرات به این صورت است که بالای 600 ممتاز، 520 تا 599 خیلی خوب، بین 480 تا 519 خوب (متوسط) و کم تر از 479 ضعیف به حساب می آید. البته بخش نوشتاری (writing) دارای نمره ی جداگانه است که از 1 تا 6 محاسبه شده و در کارنامه در کنار نمره کل درج می شود.

آزمون تولیمو دارای 5 بخش است. بخش اول 140 پرسش تستی (چهار گزینه ای)، یک سوال در قسمت نوشتاری ( مدت پاسخ به سوال 30 دقیقه)، بخش ساختار و نوشتار زبانی دارای 40 پرسش (مدت پاسخ به سوال 30 دقیقه)، خواندن درک و مفاهیم مطلب دارای 50 پرسش ( مدت زمان پاسخگویی 55 دقیقه) و مصاحبه شفاهی دارای 50 پرسش است که مدت پاسخگویی 35 دقیقه در نظر گرفت شده است. لازم به ذکر است که شرکت در آزمون تولیمو محدودیت سنی ندارد و برای ثبت نام در این آزمون باید به وب سایت سازمان سنجش کشور مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که در جلسه آزمون پرسش های بخش شنيداري از بلندگو پخش مي شود و داوطلبان بايد با توجه به متن سوال که از بلندگو پخش مي شود، نسبت به انتخاب يکي از 4 گزينه اي که در رابطه با سوال مربوط به اين بخش درج گرديده، اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه، علامت گذاری نمايند.
همچنین متن پرسش های شنيداری فقط يک بار از بلندگو پخش مي شود و قابل تکرار نيست.

نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل درج می شود.