آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

تعیین سطح آنلاین زبان فرانسوی

تعییین سطح آنلاین فرنسوی

با توچه به افزایش داوطلبان زبان فرانسوی آموزشگاه زبان گات انجام تعیین سطح را به دو روش حضوری و آنلاین انجام میدهد تا امر ثبت نام را تسهیل بخشد

لینک تعیین سطح آنلاین