آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی

تعیین سطح آنلاین جهت استفاده برنامه فلش پلیر را نصب کنید

تعیین سطح انگلیسی 

داوطلبان گرامی میتوانند جهت ثبت نام آنلاین یا از طریق لینک تعیین سطح آنلاین یا از طریق تماس با مشاورین مجرب ما به

صورت کتبی یا شفاهی تعیین سطح گردند 

جهت استفاده از تعیین سطح آنلاین باید برنامه فلش پلیر را روی سیستم خود نصب کنید