به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

ضرب المثل

 👇زبان انگلیسی