آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های هفته ی آخر مهر ماه, استارت, شروع کلاس های هفته ی آخر مهر ماه |

پنج شنبه 26 مهر 1397

شروع کلاس های هفته ی آخر مهر ماه

استارت

شروع کلاس های شعبه کاشانی

انگلیسی  Family&Friend 4C    شنبه - دوشنبه   16-18   تاریخ شروع کلاس   97/07/28

آلمانی   A2-2   شنبه - دوشنبه   18-21   تاریخ شروع کلاس   97/07/28

اسپانیایی   A1-1   چهارشنبه ها    15-18   تاریخ شروع کلاس    97/08/02

 

شروع کلاس های شعبه جنت آباد

آلمانی  VIP GA1-1  روزهای زوج   18-21  تاریخ شروع کلاس   97/07/28

فرانسه  A1-1   روزهای زوج   18-21   تاریخ شروع کلاس  97/07/28

فرانسه  A1-1  شنبه - دوشنبه   19:30-21   تاریخ شروع کلاس   97/07/28

سوئدی   A1-1  یکشنبه - سه شنبه    18-19:30   تاریخ شروع کلاس   97/07/01

انگلیسی  B1   شنبه - دوشنبه   8-9:30   تاریخ شروع کلاس   97/07/28

انگلیسی  B1  یکشنبه - سه شنبه   10:30-12   تاریخ شروع کلاس   97/07/29

آلمانی (نوجوانان) A1-1  یکشنبه - سه شنبه  16:30-18   تاریخ شروع کلاس   97/07/29

هلندی  A1-1   چهارشنبه ها   15-18  تاریخ شروع کلاس  97/08/02

 

شروع کلاس های شعبه پونک

انگلیسی   E1  شنبه - دوشنبه  18-19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/28

هلندی  A1-1   شنبه - دوشنبه  19:30-21  تاریخ شروع ترم  97/07/30

آلمانی  A1-1  یکشنبه - سه شنبه  18-19:30  تاریخ شروع کلاس  97/07/29

فرانسه  A1-1   یکشنبه - سه شنبه  18-19:30    تاریخ شروع کلاس   97/08/101

ترکی استانبولی  A1-2   یکشنبه - سه شنبه  19:30-21   تاریخ شروع کلاس   97/07/29

  

شروع کلاس های شعبه جردن

ترکی استانبولی  A1-1  شنبه - دوشنبه  18-19:30   تاریخ شروع ترم   97/07/28

انگلیسی  TPI1  شنبه - دوشنبه  18:30-20  تاریخ شروع کلاس   97/07/30

اسپانیایی  A1-4   پنجشنبه ها   15-18    تاریخ شروع کلاس   97/08/03

ترکی استانبولی A1-2   پنجشنبه ها   10:30-13:30    تاریخ شروع کلاس   97/08/03

هلندی   A1-1     جمعه ها    9-12    تاریخ شروع ترم    97/07/27

 

شروع کلاس های شعبه ولی عصر

آلمانی   A1-1   شنبه- دوشنبه    19-20:30   تاریخ شروع ترم    97/08/05

آلمانی  VIP A1-1   روزهای زوج  13-16   تاریخ شروع کلاس  97/08/02

ترکی استانبولی   A1-1    یکشنبه - سه شنبه  9-10:30    تاریخ شروع کلاس   97/07/29

ترکی استانبولی   A1-1    یکشنبه - سه شنبه  17-18:30    تاریخ شروع کلاس   97/07/29

انگلیسی   B1    پنجشنبه ها    17:30-20:30     تاریخ شروع کلاس    97/08/03

آلمانی   A1-1   جمعه ها    12-15    تاریخ شروع کلاس   97/08/04

 

شروع کلاس های شعبه رسالت

 

 ترکی استانبولی    A1-1    جمعه ها   12:30-15     تاریخ شروع کلاس   97/08/04

 آلمانی  A1-1    جمعه ها   12:30-15     تاریخ شروع کلاس   97/08/04