آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های هفته ی دوم مهر ماه, استارت, شروع کلاس های هفته ی دوم مهر ماه |

پنج شنبه 5 مهر 1397

شروع کلاس های هفته ی دوم مهر ماه

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

انگلیسی  Phonics 1   شنبه - دوشنبه   17-16   تاریخ شروع ترم 97/07/07 

 انگلیسی  PI1  شنبه - دوشنبه  19:30-18   تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی   E4  شنبه - دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی   CHPI1   یکشنبه - سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/08

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی (دختران) TPI1  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی (پسران)  TI3  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی  CHB3  شنبه - دوشنبه   19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی PI1  یکشنبه - سه شنبه   19:30-18   تاریخ شروع ترم  97/07/10

انگلیسی PI4  یکشنبه - سه شنبه  21-19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/08

آلمانی   A1-2  یکشنبه - سه شنبه  21- 19:30    تاریخ شروع ترم   97/07/08

ترکی استانبولی  A1-3   یکشنبه - سه شنبه  19:30 - 18  تاریخ شروع ترم   97/07/10

  

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی   TB3  شنبه - دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/07

سوئدی A1-1   شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی  B1   یکشنبه - سه شنبه  21-19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/08

اسپانیایی  A1-2   چهارشنبه ها  21-18   تاریخ شروع ترم  97/07/11

  

شروع کلاس های شعبه 4

اسپانیایی A1-1  یکشنبه - سهشنبه  19-17:30  تاریخ شروع ترم  97/07/08

اسپانیایی  A1-3    یکشنبه - سه شنبه  21 -19:30     تاریخ شروع ترم   97/07/08

آلمانی   A1-1    یکشنبه - سه شنبه   21 -19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/08

 

 

 

 

 

 

 سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان  برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات 
 اطلاعیه در ۱۶ دی ماه ۹۸ آموزشگاه زبان گات  به اطلاع می رساند که فردا در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ تمامی کلاس‌ها دایر میباشد