تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

تخفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه شعبه جردن, , تخفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه شعبه جردن |

پنج شنبه 4 آذر 1395

تخفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه شعبه جردن

توجه⚠️ توجه⚠️

به مناسبت افتتاح شعبه 4 تمامی زبان آموزان از تخفیف 10% ما برخوردار خواهند بود.

 

 اولین مدرک زبان سوئدی  اولین مدرک زبان سوئدی به آقای دکتر مهرداد علیزاده زبان آموز مرکز زبان گات اهدا شد