آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفته اول شهریور, استارت, استارت هفته اول شهریور |

پنج شنبه 1 شهریور 1397

استارت هفته اول شهریور

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

 آلمانی  VIPA1-1  روزهای زوج  21-18   تاریخ شروع ترم  97/06/03

 انگلیسی F&F3A  یکشنبه - سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/04

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی TE2  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/05

انگلیسی TE4  یکشنبه - سه شنبه  21-19:30  تاریخ شروع ترم  97/06/04 

انگلیسی  B3  یکشنبه - سه شنبه 16:30-15  تاریخ شروع ترم  97/06/04

 

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی  PI2  پنجشنبه ها  17-14  تاریخ شروع ترم  97/06/06 

انگلیسی  E3  یکشنبه - سه شنبه  21 - 19:30  تاریخ شروع ترم  97/06/06

 

شروع کلاس های شعبه 4

ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه - سه شنبه  15-13:30  تاریخ شروع ترم  97/06/04

  

 

 آموزش زبان کره ای  برترین آموزشگاه آموزش زبان کره ای در تهران 
 آموزش زبان فرانسوی  بهترین آموزشگاه زبان فرانسوی 
 آموزش زبان آلمانی  بهترین آموزشگاه زبان آلمانی 
 کلاس آیلتس  دوره های آمادگی در آزمون آیلتس