آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

لیست کلاس های در حال استارت هفته اول فروردین, , لیست کلاس های در حال استارت هفته اول فروردین |

پنج شنبه 7 بهمن 1395

لیست کلاس های در حال استارت هفته اول فروردین

 شروع کلاس های ورودی جدید  شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات 
 برگزاری ورکشاپ در آموزشگاه زبان گات  work shop بزرگ آموزشگاه زبان گات 
 تخفیف ویژه عید برای آموزش کلیه زبان های خارجی  آموزش کلیه زبان های رایج و نادر در بهترین آموزشگاه زبان 
 افتتاح شعبه ی بزرگ کاشانی  شعبه ی بزرگ آموزشگاه زبان گات در خیابان آیت الله کاشانی افتتاح شد.