آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

کلاس های ویژه سفر های عید(مکالمه در سفر), , کلاس های ویژه سفر های عید(مکالمه در سفر) |

سه شنبه 28 دی 1395

کلاس های ویژه سفر های عید(مکالمه در سفر)

کلاس های ویژه سفر های عید(مکالمه در سفر)

با توجه به نیاز ضروری بسیاری از عزیزان جهت یادگیری زبان برای سفر های نوروزی آموزشگاه گات برنامه درسی خاصی طراحی کرده تا ظرف 20 جلسه تمامی نکات کلیدی مکالمه در سفر(اعم از معرفی کردن، آشنایی ، خرید ، رزرو هتل و..) به صورت practical به زبان آموز آموزش داده میشود. ضمناً این کلاس ها برای همه زبان ها دایر می باشد.

 

زمان استارت کلاس های ویژه سفر های نوروزی 95/11/16 می باشد 

کسانی که مایل به ثبت نام هستند قبل از تاریخ 95/11/12 برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به یکی از شعبات مراجعه نمایند.