آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

بازگشایی کلاس های حضوری مرکز زبان گات, , بازگشایی کلاس های حضوری مرکز زبان گات |

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399

بازگشایی کلاس های حضوری مرکز زبان گات

کلاس های حضوری مرکز زبان گات آغاز شد.

 

به اطلاع می رساند با توجه به سپری شدن دوران قرنطینه و دستور ستاد مدیریت بحران کرونا مبنی بر بازگشایی اصناف پر خطر، کلاس های حضوری مجموعه آموزشگاه های گات، فعالیت خود را در کنار کلاس های آنلاین آغاز کرده اند.