آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

اطلاعیه در ۱۶ دی ماه ۹۸ آموزشگاه زبان گات, به اطلاع می رساند که فردا در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ تمامی کلاس‌ها دایر میباشد, اطلاعیه در ۱۶ دی ماه ۹۸ آموزشگاه زبان گات |

یکشنبه 15 دی 1398

اطلاعیه در ۱۶ دی ماه ۹۸ آموزشگاه زبان گات

به اطلاع می رساند که فردا در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ تمامی کلاس‌ها دایر میباشد

 سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان  برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات 
 اطلاعیه در ۱۶ دی ماه ۹۸ آموزشگاه زبان گات  به اطلاع می رساند که فردا در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ تمامی کلاس‌ها دایر میباشد