آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

مسابقه اینستاگرامی, , مسابقه اینستاگرامی |

یکشنبه 21 آذر 1395

مسابقه اینستاگرامی

⚠️توجه⚠️

 

افرادی که در مسابقه اینستاگرامی مرکز زبان گات شرکت میکنند و برنده این مسابقه میشوند از بین برندگان به قید قرعه شامل تخفیف 50% آموزشگاه خواهند شد.

به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید🙏🏽

https://www.instagram.com/gaat_languagecenter/?hl=en

 دوره عملی تربیت مدرس  برای اولین بار در ایران در مرکز زبان گات