دعوت کردن رسمی در مکالمات روزمره

  • خانه
  • دعوت کردن رسمی در مکالمات روزمره


🔺 برای دعوت کردن رسمی در مکالمات روزمره انگلیسی آمریکایی اغلب از عبارت زیر استفاده می شود:

✨We'd like you/ you and your wife to be our guests

▫️میل داریم شما / شما و همسرتان …. مهمان ما باشید.

🔅مثال های زیر را مطالعه کنید.

▪️A: We'd like you and your wife to be our guests for lunch this Sunday. Would you be able to come?

▫️B: Thank you for the invitation. We'd be delighted to come.

▪️A: Good.

▫️B: What time should we come?

▪️A: Is 7:30 convenient?

▫️B: Fine. We'll looking forward to it.

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند