آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

تعیین سطح آنلاین, , تعیین سطح آنلاین |

تعیین سطح آنلاین

شما می توانید براساس نمره ای که در آزمون تعیین سطح زبان مورد نظر خود کسب می کنید،سطح زبان خودرا ارزیابی کنید.

تا لود شدن آزمون صبور باشید...(شما برای اجرای این آزمون نیاز به " Flash Player " دارید، درصورت لزوم می توانید فایل آن را از اینجا دانلود کنید)