چند عبارت برای دعوت کردن

  • خانه
  • چند عبارت برای دعوت کردن

📚 چند عبارت برای دعوت کردن و پاسخ به آنها:

 

🔶Are you free .... ?

- Are you free Saturday night?
- Yes. I am free at this time .

_____________

🔶Are you donig anything ... ?

- Are you doing anything Saturday night?
- Let me check my calendar.

_____________

🔶Do you wanna .....
🔶Would you like to .....


🚫 عبارت Do you wanna غیر رسمی و خودمانی است و عبارت Woul you like to در مواقع رسمی به کار گرفته می شود.

- Do you wanna see a movie? (informal)

- Would you like to join me for dinner? (formal)

🚫 از جملات زیر در پاسخ به دو سال بالا میتوان استفاده کرد:
🔹I’d love to!

🔹Sounds great!

🔹I’d love to, but I have another commitment.

🔹I don’t think I can.

🔹Maybe another time.

 

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند