آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

ده هزارمین زبان آموز گات, , ده هزارمین زبان آموز گات |

ده هزارمین زبان آموز گات

👆👆👆👆👆👆ده هزارمین زبان آموز گات
تبریک به خانم ناهید پورمیرزا،ده هزارمین زبان آموز مرکز زبان گات که در تاریخ 95/08/10 در کلاسهای آموزش زبان آلمانی آموزشگاه ثبت نام نمودند.به همین مناسبت هدیه ای از طرف مدیریت شعبه 2 آموزشگاه به رسم یادگار به ایشان اهداء گردید.
مرکز زبان گات برای ایشان و همه زبان آموزان خود آرزوی موفقیت دارد.