به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

کلاس های فشرده آخر هفته

کلاسهای فشرده آخر هفته، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

این کلاس ها با توجه به نیاز افراد پر مشغله اعم از مدیران و افرادی که در طول هفته فرصت شرکت در کلاس را ندارند طراحی،پشتیبانی و اجرا می شود. در این کلاس ها سعی بر آن می باشد که دانشجو در کلاس و با کمک استاد خود پس از تحصیل به تمرین و حل کتاب و جزوات بپردازد تا وقت کمتری برای مطالعه در خارج از آموزشگاه صرف کند.

این کلاسها در روز های چهارشنبه, پنج شنبه و جمعه به صورت 14 جلسه 1:30 ساعته در شعبات مرکز زبان گات تشکیل می شود.