به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

کلاس های بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد
 
مرکز زبان گات  همواره خواستار ایجاد فضایی مناسب جهت ارتقاء کیفی سطح زبان آموزان در سراسر تهران بوده است از این رو کلاس هایی را جهت افزایش معلومات و همچنین طرز بیان صحیح و سریع دانشجویان پشتیبانی و اجرا می کند این کلاس ها چهارشنبه ها ساعت 9-6 با حضور اساتید برتر تهران برگزار می گردد. حداقل سطح لازم برای شرکت در این کلاس ها سطح  INTERMEDIATEاست که به صورت 1روز در هفته 3 ساعته در شعبات مرکز زبان گات برگزار می شود.زبان آموزان قادر هستند با تماس تلفنی و
ارتباط با مشاور مرکز نام خود را رزرو کنند.