تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه زبان تهران

 

📚 #اصطلاح
📚 #idiom

 

 

 


📗Not on your life!
📗به هیچ وجه

 

 

 


A: Someone said you cheated on the test. Did you?
B: Not on your life!
- یکی بهم گفت که سر امتحان تقلب کردی. درسته؟
- نه به هیچ وجه!


 اصطلاح جالب انگلیسی

 


 

دعوت کردن رسمی در مکالمات روزمره


 

 اصلاحات کاربردی درباره دوست

 ☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


عکس نوشته های انگلیسی

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


  جملات شرطی در زبان انگلیسی

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید☝☝☝ 


 نحوه سفارشات در رستوران ها و کافی شاپ ها

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


روش هایی برای گفتن سن

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 چند اختصار کاربردی

 ☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 لغات کاربردی انگلیسی در ریاضیات و هندسه

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


چند اشتباه رایج گرامری

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید☝☝☝


برخی از پاسخ هایی که به عبارت متشکرم میتوان داد

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 نحوه درست گفتن تاریخ

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 English Idioms

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝