تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه زبان تهران

 اصطلاح جالب انگلیسی

 


 

دعوت کردن رسمی در مکالمات روزمره


 

 اصلاحات کاربردی درباره دوست

 ☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


عکس نوشته های انگلیسی

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


  جملات شرطی در زبان انگلیسی

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید☝☝☝ 


 نحوه سفارشات در رستوران ها و کافی شاپ ها

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


روش هایی برای گفتن سن

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 چند اختصار کاربردی

 ☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 لغات کاربردی انگلیسی در ریاضیات و هندسه

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


چند اشتباه رایج گرامری

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید☝☝☝


برخی از پاسخ هایی که به عبارت متشکرم میتوان داد

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 نحوه درست گفتن تاریخ

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝


 English Idioms

☝☝☝برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید ☝☝☝