تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان اوکراینی, , آموزش زبان اوکراینی |

آموزش زبان اوکراینی

 آموزش زبان اوکراینی در بهترین آموزشگاه زبان تهران 


 زبان اوکراینی (به اوکراینی:УкраïнсbКа МоВа ) یک زبان هند و اروپایی و هموند شاخه شرقی گروه زبان های اسلاوی است.
اوکراینی زبان رسمی کشور اوکراین است. دبیره سیریلیک برای نگارش زبان اوکراینی به کار می رود. این زبان دارای برخی واژگان مشترک با زبان های ملت های اسلاو همسایه است که عمده ترین این زبانها شامل لهستانی و اسلواکیایی در غرب و بلاروسی و روسی در شمال هستند.
زبان اوکراینی ریشه در زبان نیااسلاوی از ایالت قرون وسطایی روسیه کیفی دارد. مرحله پیش تر از آن زبان روتنیایی نام داشت. در واقع زبان اوکراینی از نسل زبان گفتاری است که در روسیه کی یفی (سده های 10 تا 13 میلادی) به کار می رفت.
این زبان در چندین دوره ممنوعیت در برابر بدخواهی ها ایستادگی کرده است و در طی سده ها ، مردم اوکراین زبان شان را به واسطه ترانه های فولکلور ،رامشگران دوره گرد و نویسندگان مشهور پاس داشته اند.


مرکز زبان گات برگزار کننده ی زبان های نادر دنیا با توجه به درخواست زبان آموزان زبان اوکراینی اقدام به برگزاری این زبان نموده است، منابع و برنامه آموزشی این زبان با حضور اساتید دانشگاهی کشور اوکراین تدوین شده است، مرکز زبان گات جهت آموزش زبان اوکراینی در ایران گامهای موثری را برداشته است و پاسخگوی نیاز زبان آموزان مشتاق به فراگیری زبان اوکراینی می باشد.