به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

ارائه مدرک بین المللی TTC از سازمان فنی و حرفه ای کشور

کلاسهای تربیت مدرس در 18 جلسه 90 دقیقه ای تشکیل می شود.
در این کلاسها به متقاضیان تدریس زبان،نحوه تدریس و مهارتهای مختلف زبانی با توجه به کتب آموزشگاه تعلیم داده می شود.
در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون عملی یا همان DEMO گرفته می شود و
مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور به زبان آموزان ارائه میگردد.