تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های اموزشی اموزشگاه زبان گات

شروع کلاس های اموزشی اموزشگاه زبان گات

 

شروع کلاس های اموزشی اموزشگاه زبان گات

 

 

کلاس آلمانی سطح GA1-3
روز کلاس:یکشنبه-سه شنبه
ساعت کلاس: 9:00-7:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/10
شعبه: جنت آباد
تلفن رزرو: 44892657