تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاسها

شروع کلاس ها زبان در اموزشگاه گات

 

شروع کلاس های اموزشی در اموزشگاه گات

 

 


کلاس انگلیسی سطح E4 
روز کلاس: یکشنبه،سه شنبه
ساعت کلاس: 5:00-7:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/05
شعبه: آیت الله کاشانی
تلفن رزرو : 44125851

 

 

 


کلاس انگلیسی سطح PI 1
روز کلاس: یکشنبه،سه شنبه
ساعت کلاس: 5:00-7:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/05
شعبه: آیت الله کاشانی
تلفن رزرو : 44125851