تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان اسپانیایی ۱

برای آموزش زبان اسپانیایی در آموزشگاه زبان گات می توانید با مشاورین ما تماس بگیریید

آموزش زبان اسپانیایی در آموزشگاه گات 

اصطلاحات روزمره اسپانیایی

 

هر هفته با ما همراه باشید تا اصطلاحات و اموزشهای کاربردی و کلیدی مفید زبانهای خارجه را در سایت اموزشگاه گات مشاهده و پیگیری نمایید .  امیدواریم که این اموزشها برای شما همراهان گرامی مفید باشد و بتوانید نیازهای روزمره شما را چه در سفر های تفریحی . زیارتی . کاری و اداری راه گشا باشد شما بتوانید مشکلات را بر طرف نماید.

 

!Hola : سلام

!Buenos días : روز بخیر

!Buenas tardes : عصر بخیر 

!Buenas noches : شب بخیر

Adiós : خداحافظ

Por favor : لطفا

Hasta la vista : بعدا می بینمت

Hasta luego : تا بعد

Hasta pronto : بزودی می بینمت

Hasta mañana : تا فردا

Gracias : ممنون , متشکرم

Muchas Gracia : خیلی ممنون , خیلی متشکرم

De nada : خواهش می کنم , قابلی نداره(برای تعارف)

Bienvenido : خوش آمدید

Lo siento : متأسفم

Perdón : ببخشید

Disculpe : معذرت می خوام

!Vamos : بریم

؟Cómo está usted : حال شما چطوره؟(حالت مودبانه)

؟Cómo estás : حالت چطوره؟(صمیمانه)

؟Qué tal : چطوری؟(صمیمانه)

Bien / Muy bien : خوب /خیلی خوب

Mal / Muy mal : بد /خیلی بد

Sí / No : بله/نه

؟Cómo se llama usted : اسم شما چیه؟(حالت مودبانه)

؟Cómo te llamas : اسمت چیه؟(صمیمانه)

....Me llamo : اسم من ...... است

....Mi nombre es : اسم من ..... است

Mucho gusto : از دیدنتون خوشحالم

Igualmente : به همان اندازه

Señor / Señora / Señorita : آقا/خانم/دوشیزه

؟De dónde es usted : شما اهل کجا هستید؟(مودبانه)

؟De dónde eres : اهل کجایی؟(صمیمانه)

؟Cuántos años tiene usted : شما چند سال دارید؟(مودبانه)

؟Cuántos años tienes : شما چند سالتونه(صمیمانه)

؟Cómo : چطور؟ , چگونه؟

!Claro : البته!

؟Qué es esto : این چیست؟

؟Qué te pasa : چه اتفاقی برای شما افتاده؟

?Qué me pasa : چه اتفاقی برام افتاده؟

?Qué pasa : چه اتفاقی افتاده؟

!Buena idea : ایده ی خوبیه!

Quizás/tal vez : شاید

?Listo : آماده؟

!Buena suerte : موفق باشید!

!Callate : خفه شو

Te amo/Te quiero : دوستت دارم

?por pué me tratas así : چرا با من اینطوری رفتار می کنی؟

 

برای تعیین سطح و  هم چنین خبر از کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامر) زبان اسپانیایی می توانید با مشاورین ما در اموزشگاه زبان گات تماس بگیریید.