تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

آزمون عملی دوره تربیت مدرس, , آزمون عملی دوره تربیت مدرس |

آزمون عملی دوره تربیت مدرس

             ☝🏽برای اولین بار در ایران☝🏽                                  


در "مرکز زبان گات" برگزار می شود:
آزمون عملی دوره تربیت مدرس زبان
با حضور ناظرین سازمان فنی و حرفه ای کشور
🌦پاییز96 🌦