تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان سوئدی

آموزش زبان ارمنی در بهترین آموزشگاه تهران

God morgon--->صبح بخیر

God kväll--->عصر بخیر

Hej då--->بدرود

Ja/Nej--->بلی/خیر

Bra--->خوب