تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه در بهترین آموزشگاه تهران 


 

 

 

 


 

 جملات کاربردی در هتل

Je cherche une chambre d’hôtelمن دنبال یک اطاق هتل میگردم

Avez-vous une chambre pour ce soirآیا یک اطاق برای امشب دارید؟

Avez-vous une chambre pour deux ‌personnesیک اطاق برای دو نفر دارید؟

Avez-vous une chambre pour une nuitیک اطاق برای یک شب دارید ؟

Avez-vous  une chambre avec salle de bainsیک اطاق با حمام دارید؟

Je voudrais une chambre à deux lits avec un lit  supplémentaireمن یک اطاق دو تخته میخواستم با یک تخت اضافه

Est-ce que je peux voir la chambreآیا میتوانم اطاق را ببینم؟ 

C’est trop cherخیلی گران است‌ 

C’est trop petitخیلی کوچک است

C’est trop bruyantخیلی پر سر و صداست

J’ai réservé une chambre au nom de Madame Poireauمن یک اطاق با اسم خانم پوآرو رزرو کرده ام 

Je voudrais rester une nuit de plusمیخواستم یک شب دیگر هم بمانم 

Je voudrais rester deux nuitsمیخواستم دو شب بمانم

Pour combien de personnesبرای چند نفر؟

Pour combien de nuitsبرای چند شب؟

Désolé, c’est completمتاسفم، پر شده


 چند اصطلاح فرانسوی درمورد کار

travailler à temps partielدر زمان محدود کار کردن

travailler à plein tempsتمام وقت کار کردن

travailler à mi-tempsنیمه وقت کار کردن

signer un contrat de travailقرارداد کار امضا کردن

faire une sélectionانتخاب کردن

être au chômageبیکار بودن

être à la retraiteبازنشسته بودن

donner sa démissionاستعفا دادن

prendre un congéمرخصی گرفتن

fdszfsd


 مهم ترین لغات و اصطلاحات فرانسوی

C’ est génial جالب است
Oui بله
C’ est bizarre عجیب است
Non نه
C’ est beau زیباست
S’il vous plaît لطفا
C’ est magnifique باشکوه است
Merci متشکرم
C’ est horrible وحشتناک است
Merci beaucoup خیلی متشکرم
C’ est incroyable باورنکردنی است
Bienvenu خوش آمدید
J’ aime من دوست دارم
Pardon معذرت می خواهم
J’ adore من خیلی دوست دارم
Excusez – moi ببخشید
Je déteste من متنفرم


ضرب المثل فرانسوی سری دوم

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée

(نام نیک بهتر از کمربند طلا است)


 ‌ vêtements 

لباسها

🔴La veste : کت
🔵Lécharpe: شال گردن
⚪️Le mouchoir: دستمال
🔵Le chapeau: کلاه
🔴Le manteau: مانتو، پالتو
⚫️La fermeture : زیپ
⚪️Le bouton: دگمه
🔴La chemise de nuit : پیراهن خواب
🔵Le short : شلوارک
⚫️Les lacets : بندهای کفش
🔴La poche : جیب
⚪️Les botes : نیم چکمه ها
🔵La gabardine : کت
⚪️La robe de chambre : لباس خواب
🔴Les épingles: سنجاق های سر
⚫️Les baskets: کفش های کتانی
🔵Les chaussures : کفش ها
🔴Les sandales: سندل ها